Vyhľadávanie

V ponuke je 30 nehnuteľností.

 

Nevýhradné

zastúpenie

Výhradné

zastúpenie

Dokumentačná obhliadka Nehnuteľnosti

Fotodokumentácia Nehnuteľnosti vo vysokom rozlíšení

Videoobhliadka nehnuteľnosti

-

Pôdorys nehnuteľnosti

-

Videoobhiadka a zábery prostredníctvom bezpilotného zariadenia – dronu – osobitná dohoda

-

Návrh stratégie predaja a stanovenia predanej ceny

Profesionálna príprava Nehnuteľnosti na predaj - usmernenie poradcov z oblasti homestagingu

-

Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch

Propagácia Nehnuteľnosti na soc.sieťach, profil:  BreznoReality – nehnuteľnosti Brezno

-

Obhliadky Nehnuteľnosti so záujemcami

Obhliadky Nehnuteľnosti so záujemcami mimo pracovných dní

-

Zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvy

Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvy prostredníctvom advokátskej kancelárie

Zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o neexistencii nedoplatkov spojených s bytom

-

Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Osobná asistencia zástupcu RK pri úkonoch spojených s notárom, bankou a katastrom

Poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti banke, notárovi, advokátovi, znalcovi, fin. sprostredkovateľovi

Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním Nehnuteľnosti

Kompletné prepisy energií (voda, elektrina, plyn, bytové družstvo)

-

Úhrada poplatku za úradné overenie podpisu predávajúceho na kúpnych zmluvách (max. 15 podpisov)

Úhrada poplatku vo výške 66 EUR za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností

-

Iné:

 

 

 

"●" takto označená služba je súčasťou rozsahu poskytovaných služieb a

"-" takto označená služba nie je súčasťou rozsahu poskytovaných služieb